IMG_0546_edited.png

Köpvillkor​


Bli Lyckligares varor/tjänster

 

Köpvillkor

Vi heter Elin Kerola och Susann Gunnarsdotter Lampa och vi driver den här kursportalen via Elin Creations AB (559321-8216). Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor. 

Vad du får och inte får göra

Du får gärna berätta om våra kurser och sprida information om kurserna vidare till andra, men inte genom att vidarebefodra kursmaterial/övningar eller använda dig av kursmaterialet för annat än personligt bruk utan att ha fått vårt (Sussie & Elin's) skriftliga godkännande.

Du får alltså inte återanvända något av vårt material (övningar, powerpoints, filmer m.m) i din egen undervisning eller i ditt företag (vare sig du gör det i privat eller i kommersiellt syfte) eller som reklam för något som du själv gör. Vill du återge eller citera något vi skrivit eller sagt i kursmaterialet, gäller svenska citatregler och att du uppger källa.

Ångerrätt för gratiskurser

Då våra gratiskurser är helt utan kostnad finns det ingen ångerrätt när du registrerat dig, men du kan när som helst avregistrera dig från att få fler mail genom att längst ned i ett mail klicka på länken för avregistrering.

 

Ångerrätt för betalkurser

Ångerrätt då du köper tillgång till en kurs gäller inte distanshandelslagen. Då du fått tillgång till material anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller om du vill byta deltagare på en kurs. Bli Lyckligare har inget ansvar för återbetalning.

 

Kortbetalning

Bli Lyckligare accepterar Visa och MasterCard. Köpet hanteras av våra samarbetspartners Paypal, Stripe eller Simplero. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer). Kortköp är avgiftsfria.

I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer det utestående beloppet att skickas vidare som faktura och om den inte betalas i tid lämnas ärendet vidare till inkasso.

 

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av mig.

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller Elin Creations AB. Alla rättigheter är förbehållna.

Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på Bli Lyckligares hemsidor eller portaler såsom kursportalen www.blilyckligare.se eller www.blilyckligare.simplero.com utan vårt skriftliga medgivande.

 

Villkor för användning av portalens innehåll

Du köper livslång tillgång till kursens innehåll. Det innebär dock ingen garanti att utformningen av innehållet kommer se ut exakt som vid köpet. Vi förbehåller oss rätten att helt fritt ändra design/färg/form/bild och även leverantör för kursplattform,

e-mail m.m. Vid större ändringar som påverkar användarens tillgång av kursens innehåll kommer vi mailledes ge information om detta, samt om vi tar beslut att helt upphöra med kursinnehållet online så kommer vi maila ut innehållet som en pdf.

Bli Lyckligares produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och ickekommersiellt bruk. Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av oss.

Du får inte utan lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder).

Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut övningar, lektioner och ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

Om du vill gå kursen tillsammans med en kollega, vän eller en samarbetspartner måste ni alla köpa kursen individuellt. 

Konfidentialitet

Det råder ömsesidig tystnadsplikt där vi som kursledare och ni som deltagare respekterar varandras privat- och yrkesliv. Du har inte rätt utan personens uttryckliga medgivande sprida information vidare som du får till dig inom ramen för våra kurser. Det du får veta om andra personer stannar inom kursportalens väggar.

Vi respekterar din integritet, din personliga utveckling och val i livet.

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare, oss, representanter för Bli Lyckligare samt anställda hos dess partners samma hänsyn.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppgifter samt göra reklam för utbildningen.

Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare, oss och kursteamet hållas strikt konfidentiella.

Säkerhet och personuppgifter

Kursportalen använder sig av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord säkra.

Vi garanterar att aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredje part, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt.

Du har rätt att få tillgång till den information som vi registrerat om dig i Bli Lyckligare (via Elin Creations AB). Om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@blilyckligare.nu. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy som du hittar här: Integritetspolicy.

 

Ansvarsfriskrivning

Vi (Sussie & Elin), Bli Lyckligare (via Elin Creations) och våra affärspartners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler eller annat innehåll.

Hur mycket vi än önskar att vi kan garantera dig att finna lyckan, ökat välmående och hälsa i ditt liv så kan vi tyvärr inte ge dig några sådana garantier. Det finns så många faktorer inom personlig utveckling att ingen kan garantera en sådan sak.

I slutändan hänger allt på dig! Det är du som behöver göra jobbet i och integrera vad som kommer upp för dig.

 

De här kurserna må ge dig en stor verktygslåda med verktyg som du kan använda för att skapa mer lycka och tillfredsställelse i ditt liv - men det är du, och endast du - som är ansvarig för din egen framgång och de resultat som du får av att delta i våra kurser.

Vi önskar dig naturligtvis stort LYCKA TILL!

 

Förseningar och inställda kurser

Vi förbehåller mig rätten att ställa in eller skjuta upp kursen som ett resultat av faktorer som står utom min kontroll, till exempel om vi blir sjuka, internet slutar att fungera, force majeure och liknande.

Om kursen skjuts upp av oss kommer du som kursdeltagare att erbjudas plats vid ett senare tillfälle, förlängd möjlighet att delta i kursen eller möjligheten att få pengarna tillbaka.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till vi erbjuder en utbildningstjänst och att du använder våra tjänster på eget bevåg.

Du håller oss, Bli Lyckligare (via Elin Creations AB), våra eventuella anställda, partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå, samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

Elin Kerola, Susann Gunnarsdotter Lampa, Bli Lyckligare (via Elin Creations AB) och dess partners kan aldrig ställas ansvariga för en kostnad som överstiger vad du har betalat för att delta i kursen.

Ingen offentlig nedsvärtning

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och Bli Lyckligare (via Elin Creations AB) samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och Elin Kerola, Susann Gunnarsdotter Lampa eller av dem utsedd part.

Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredje part, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av Elin Kerola, Susann Gunnarsdotter Lampa och Bli Lyckligare (via Elin Creations AB)

 

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Uppsägning

Bli Lyckligares kurser ska vara en positiv upplevelse för alla kursdeltagare och du förbinder dig därför att hålla en god ton i din kommunikation med Elin Kerola, Susann Gunnarsdotter Lampa och de andra kursdeltagarna.

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Elin Kerola och Susann Gunnarsdotter Lampa, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp din medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften om du bryter mot avtalsvillkoren, inte betalar kursavgiften eller orsakar störningar för Bli Lyckligare (via Elin Creations AB) eller andra kursdeltagare.

 

Tvist

Om en eventuell tvist inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten att skickas vidare till medling eller rätt. 

 

Varsel

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post alternativt e-post, rekommenderad eller certifierad med underskrift.

 

Force majeure

Om Elin Kerola, Susann Gunnarsdotter Lampa, Bli Lyckligare (via Elin Creations AB) eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans, eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats eller kostnader - och detta är ett resultat av omständigheter som parterna inte kan råda över - kan Bli Lyckligare (via Elin Creations AB), Elin Kerola och Susann Gunnarsdotter Lampa, inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Bli Lyckligare (via Elin Creations AB) återbetalar köpesumman för den vara/tjänst som inte har kunnat levereras. 

Sådana omständigheter kan vara:

 • dödsfall

 • sjukdom

 • strejk

 • restriktioner

 • pandemi

 • naturkatastrof

 • cyberattack

 • brand

 • krig

 • mobilisering eller oförutsedd militär inkallelse

 • rekvisition

 • beslag

 • valutarestriktioner

 • uppror

 • upplopp

 • brist på transportmedel

 • allmänt bristande varuförsörjning

 • bristande internetkapacitet

 • brist på bränsle

 • brist på el

 • brist på, eller försening av, leveranser från underleverantörer eller producenter.

 

Bli Lyckligare har följande kontaktuppgifter:

Företagsnamn: Elin Creations AB

Kontaktperson: Elin Kerola

E-post: info@blilyckligare.nu

Org.nr: 559321-8216

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning. 

 

E-post: info@blilyckligare.nu

En del av www.blilyckligare.nu

Copyright © 2021